Formlar, Tablolar ve Listeler

FORMLAR​

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu.docx

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi.DOC

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.docx

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı.docx

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu.docx

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi.xlsx

Form_7 Güncel Doküman Formu.doc

Form_8 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu.DOC

Form_09 Revizyon İstek Formu.doc

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu.doc

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu.doc

Form_12 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu.doc

Form_13Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.doc

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu).docx

Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu).docx

Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu).docx

Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu).doc

Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi).docx

Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu).docx

Form_20 (İşçi İzin İstek Formu).docx

Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu).docx

Form_22 (Bilgi Notu Formu).docx

Form_23 (Görüş Bildirme Formu).docx

Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu.docx

Form_25 Vekalet Formu.docx

Form_26 Yetki Devri Formu.docx

Form_27 Görev Devri Formu.docx

Form_28 Hata Bildirim Formu.docx

Form_29 Şikayet Formu.docx

Form_30 Tutanak Formu.docx

Form_31 Çalışan Öneri Formu.docx

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu.docx

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu.docx

Form_34 içkontrol İzleme (soru) formu.docx

Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu).doc

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri.docx

Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar).docx

Form_38 iş süreçleri evrak takip formu.docx

Form_39 (SGB_on_mali_kontrol_formu).docx

Form_40 Süreç İzleme Formu.docx

Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi.docx

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.doc

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.docx

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.doc

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu.doc

Form_46 Eğitim Kayıt - Katılım Formu.doc

Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu.doc

Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı.doc

Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu.doc

Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu).docx

Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.).docx

Form_52 (___ Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu).docx

Form_53 (___ Yılı Prog. Süreç Det.Formu).docx

Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u.docx

Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu).docx

Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu).docx

Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.).docx

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu).docx

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu).docx

Form_60 (Mevcut Durum Formu).docx

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu).docx

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu).docx

Form_63 Bakım Onarım Formu.doc

Form_64 GTHB Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu.docx

Form_65 GTHB Periyodik Bakım Takip Formu.doc

Form_66 Hizmetiçi Eğitim-Seminer Dönüş Rapor Formu.docx

Form_67 Kalibrasyon Takip Formu.doc

Form_68 İhtiyaç Talep Formu.docx

Form_69 Dilek Öneri ve Şikayet Formu.docx

Form_70 Dilek Öneri Şikayet Kutusu Takip Formu.docx

Form_71 Personel Hareketi Zimmet Bildirim Formu.docx

Form_72 Tedarikci Degerlendirme Formu.docx

Form_73 Temizlik Takip Formu.docx

Form_74 Arşivden Belge İsteme ve İade Formu.docx

TABLOLAR

Tabl_01 Temel Süreçlerin Sınıfl Tablosu.doc

Tabl_02 Süreç Hiyararjisi Tablosu.docx

Tabl_03 GÖREV ENVANTERİ TABLOSU.doc

Tabl_04 Eğitim Deneyim Tablosu.doc

Tabl_05 İç Hareketlili Analiz Tablosu.doc

Tabl_06 İç Den. Rap. Sonucu Hazırl. Eylem Planı Tablosu.doc

Tabl_07 Risk ve Veri Toplama Tablosu.xlsx

Tabl_08 Risk Kayıt Tablosu.xlsx

Tabl_09 Temel Risk Listesi.xlsx

Tabl_10 Konsolide Risk Tablosu.xlsx

Tabl_11 Risk Eylem Planı Tablosu.xlsx

Tabl_12 Risk Matrisi Tablosu.xlsx

Tabl_13 İAŞ Çizim Standartları.docx

Tabl_14 Hassas Görevler Envanter Tablosu.doc

Tabl_15 Kamu Hizm.Standart.Tablosu Tab.(Yeni).docx

Tabl_16 Konsolide Fırsat Belirleme ve Analiz Tablosu.xlsx

Tabl_17 Fırsat Planlama ve İzleme Tablosu.xlsx

LİSTELER

LST_01 Onaylı tedarikçi listesi.docx

''