Etik Davranış Kuralları

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

"ETİK DAVRANIŞ KURALLARI"

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1.      Yapılan işlerin tanımı,takvimi sürekliliği sağlanmalı bölümler arası işbirliği olmalıdır.
2.      ​Tarafsız ve bağımsız karar alınabilmesi sağlanmalıdır.
3.      ​Kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
4.      Şeffaflık ve görünürlük ilkesi doğrultusunda kararlar alınmalıdır.
5.      Ayrımcılık (dil, din, mezhep,cinsiyet vb.) yapılmamalıdır.
6.      Kurumsal sahiplenmeyi artırıcı önlemler alınmalıdır.
7.      Teknik altyapıya önem verilmelidir.
8.      Güleryüzlü,samimi ve sabırlı olunmalıdır.
9.      Bilgi akışı iyi olmalıdır.
10.            Çatışmalı durumlarda uzlaşma kültürü oluşturulmalıdır.
11.            İhtiyaç oldukça profesyonel destek alınmalıdır.
12.            Özel hayata ve tercihlere saygılı olunmalıdır .
13.            Hak ve hukuka riayet edilmelidir. Mevzuat iyi bilinmeli ve mevzuata uygun hareket edilmelidir.
14.            Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınmalıdır.
15.            Nezaket kurallarına riayet edilmelidir. Art niyetli olunmamalıdır.
16.            Art niyet yoksa yapılan hata affedilmelidir.
17.            Hesap sorabilmek için hesap verilebilmelidir.
18.            Dürüst,şeffaf,objektif,eşitlikçi ve pozitif olunmalıdır.

 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
19.            Yöneticiler personele adil davranmalıdır.
20.            İl Müdürlüğümüz Kurumsal kültürün geliştirilmesine katkı vermelidir.
21.            Personelin performansını ve motivasyonunu artırıcı ödül sistemi olmalıdır.
22.            Yetki ve sorumluluklar eşit dağıtılmalıdır.
23.            Sorumluluk verilene yetki de verilmelidir.
24.            Çalışanların düşünceleri dikkate alınmalıdır.
25.            Adam kayırmacılık yapılmamalıdır.
26.            Kurum içi mobbing (psikolojik şiddet, psikolojik taciz, vb.) önlenmelidir.
27.            İl Müdürlüğü çalışanlarının kurumu iyi bir temsil yeteneği olmalıdır.
28.            En alt kademe en üst kademeye gerektiğinde ulaşabilmelidir.
29.            Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır.
30.            Kimseye önyargılı yaklaşılmamalı ve kendisini gösterebilme fırsatı verilmelidir.
31.            Meslek taasupları yapılmamalı ya da zemin hazırlanmamalıdır.
32.            İş,yetki ve sorumluluklar adil dağıtılmalıdır.
33.            Yöneticiler ben merkezci ve önyargılı olmamalıdır.
34.            Yöneticiler açısından adalet ilkesi gözetilmelidir.
35.            Yönetici personelin çalışmalarının arkasında olmalıdır.
36.            Yönetici herkese eşit uzaklıkta olmalıdır.
37.            Yönetici ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinlemelidir.
38.            Bilgi birikimi öncelikli gayri resmi hiyerarşi mekanizması(Usta-Çırak ilişkisi) korunmalıdır.
39.            Yöneticiler bir personel ile yaşadığı sorunu tüm personele mal etmemelidirler.

 

 

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
40.            Personel üzerindeki işi zamanında ve hakkıyla yerine getirmelidir.
41.            Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulmalıdır.
42.            Çalışmalarda ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir.
43.            Kişisel menfaatler ön plana alınmamalıdır.
44.            Meslekte Tecrübeli ve bilgi sahibi personeller deneyimlerini  diğer personellerle paylaşmalıdır.
45.            Çalışanlar kurum için ne kadar faydalı oldukları yönünde kendilerini sorgulayabilmelidirler.
46.            Çalışanlar kurumdaki imkanları israf etmeden tarafsızca kullanmalıdır.
47.            Mesai kavramına azami dikkat gösterilmelidir.
48.            Kişisel ve mesleki gelişim için güncel gelişmelere uygun eğitimler yapılmalıdır.
49.            İl Müdürlüğü çalışanları kurum bilgilerini dışarıya aktarmamalıdır.
50.            Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltme konusunda yapıcı  yaklaşım gösterilmelidir.
51.            Çalışanlar arasında yakınlaşmayı sağlayacak sosyal yardımlaşma ve sosyal aktiviteler olmalıdır.
52.            Kırıcı olmayacak şekilde eleştiri yapılmalıdır.
53.            Çok çalışanların çalışmalarına ve emeğine saygı duyulmalıdır ve yıpratılmamalıdırlar.
54.            Yönetici ve çalışanlar birbirine güvenmelidir.
55.            Katılımcı,özverili ve paylaşımcı olunmalıdır.
56.            Karşılıklı yapılan çalışmalarda insanlar birbirlerinin düşüncelerine saygılı olmalıdır.
57.            İyi bir ekip ruhu oluşturulmalıdır.
58.            Kişiler arasında güven yaratacak ve fikirlerin rahatça söylenebileceği bir ortam sağlanmalıdır.
59.            Periyodik grup toplantıları ile sorunların paylaşılması ve çözümlenmesi sağlanmalıdır.
60.            Özgüven artırılmaya çalışılmalıdır.​

''