Staj İşlemleri

STAJ BAŞVURU KRİTERLERİ

 1. Staj başvuru işlemleri 02.01.2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır. (İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenler dahil)
 2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
 3. Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (dilekçe ekinde) ibraz edecekleridir.
  • BAŞVURU DİLEKÇESİ (İl Müdürlüğümüzden maktu dilekçe verilecektir)
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 Adet)
  • 2 Adet ÖĞRENCİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (Fotoğraflı olacaktır aksi takdirde kabul edilmeyecektir) - (Mühürlü İmzalı-ASLI)
  • 2 Adet FOTOĞRAF (Son altı ay)
 4. İlçe Müdürlüklerinde staj yapacak öğrenciler de İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklardır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin görevlendirilmeleri, İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.
   

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE AİT YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben (Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne hitaben) yazılmış staj tarihi, staj süresi ve STAJ YAPMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGE ibraz edilecektir.
 2. Okuldan/Üniversiteden alınacak "SGK SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ" ibraz edilecektir.
 3. Okuldan alınarak ilgili bölümleri doldurulmuş ve okul tarafından imzalanması gereken yerler imzalanmış halde STAJ DEĞERLENDİRME FORMU.
 4. Yukarıdaki belgeler ibraz edildikten sonra İl Müdürlüğümüz ile Öğrenci  arasında staj sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme imzalamayan öğrenciler staj yapma haklarını kaybedeceklerdir.
 5.  Staj sözleşmesi örneği aşağıdaki linkte verilmiştir. ​
 6. Staj ücretlerinin ödenebilmesi için; Akbank Çorum Merkez Şubesinden kendi adlarına açılmış hesaba ait IBAN numarasını gösterir belge 
''