T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİÇERDÖVER KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ VALİLİK TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Yayın Tarihi : 14.06.2024

BİÇERDÖVER KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ VALİLİK TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
Tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmelerini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybına engel olmak amacıyla 2024 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ile İlgili Valilik Tebliği yayımlandı.
İl Müdürümüz Hayrullah Göktekin konu hakkında yaptığı açıklamada; Tebliğde biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiş olup G sınıfı sürücü belgesi olmayanlar operatör olarak çalıştırılamayacak, ayrıca yapılan hasatlarda kayıp oranı %2’yi geçmeyecektir. Bu kapsamda dane kaybının en aza indirilmesi bakımından, biçerdöver operatörlerimizin biçerdöverlerde gerekli kalibrasyon ayarlarını yapmaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca oluşabilecek yangınlara karşı çalışma alanında mutlaka yangın tüpü bulunması gerekmekte olup, söz konusu hususlara dikkat etmeyenler hakkında 2.052TL idari yaptırım uygulanacaktır” dedi.
Söz konusu tebliğde çiftçilerimizin de dikkat etmesi gereken hususların olduğunu belirten İl Müdürümüz, İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecek olan arazi sahibi ve biçerdöver operatörü arasında yazılı bir sözleşmenin, sonradan doğabilecek sorunların önüne geçebileceğini vurguladı. Ayrıca “Ürün hasadı başladığında ilk kontrolleri mutlaka çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirmeli, hasat sırasında ürün kaybının fazla olması durumunda hasat işlemi derhal durdurulmalı ve biçerdöver araziyi terk etmeden İl/İlçe Müdürlüklerimizle irtibat kurulmalıdır” dedi.
İl Müdürü Göktekin ayrıca; İlimizde başlayan hasat sezonunun tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.