T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Arıları Yaşat Geleceğini Kazan

Yayın Tarihi : 7.11.2023

Valiliğimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı olduğu "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" kapsamında yürütülen TREESP1.NEETPRO/P-03/147 kodlu "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi. ilimiz Anitta otelde yapılan toplantıda Arıcılığın önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin: Valiliğimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan “Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" projesi kapsamında düzenlenen toplantıya hoş geldiniz diyor toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2022 yılı arıcılık verileri ile başlayacak olursak; ülkemiz dünyada 8,9 milyon koloni ile 2. ve 118 bin ton bal üretimi ile 3. Sırada ve ilimiz ise 49.700 koloni ile Türkiye'de 57. sırada ve yılda 545 ton bal üretimi ile 46. Sırada yer almaktadır.  Modern tarımın önemli dallarından biri olarak kabul edilen arıcılığı, yurdumuzun hemen her yerinde yapmak mümkündür. Arıcılık az bir sermaye ve emekle yapılmaya çok uygun bir uğraştır. Arıdan elde edilen bal, balmumu, polen, arı sütü, propolis gibi ürünler ülke ekonomisine önemli girdiler sağlar. Arıcılığın tarım açısından en büyük önemi ise, bitkilerin tozlaşmasında oynadığı roldür. İnsan gıdasının üçte biri doğrudan veya dolaylı olarak arı tarafından tozlaşmaya ihtiyaç duyan bitkilerden oluşur. Türkiye Arıcılık Haritası'nın Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinde bulunun son güncellemesiyle arıcılarımız illerin bal ormanı alanlarından kovan kapasitelerine, arıları hangi dönemde hangi bölgeye götüreceklerine kadar her türlü bilgiye erişebilecekler. İlimizde arıcılığı çok önemsemekteyiz. Bu amaçla 2020 de 1910 adet Polen Tuzaklı Kovan Tabanı Projesi, 2021'de Bal Dolum Ambalajlama ve Paketleme Tesisi Projesi ve 2022' de Polen Tuzaklı Arı Kovanı Alımı Projesi gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da arıcılarımızın ihtiyaç duyduğu konularda benzer projeleri hayata geçireceğiz. Bu aşamada Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu "Nitrat Eylem Planları İzleme ve Raporlama Metodolojisinin Kurulması Yoluyla Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi-NEPİZ ile Türkiye'de doğal kaynakların ve doğanın korunması, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere karşı direncin artırılması üst hedefi doğrultusunda proje kapsamındaki faaliyetlerle, tarımsal kirliliğe karşı su kaynaklarının kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. İlimizde Nitrat Direktifi kapsamında 26 yer altı ve 24 yer üstü olmak üzere 50 adet numune alma noktası belirlenmiş olup 2023 yılı içerisinde 207 adet analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kritik eşik değer olan 50 mg/lt den fazla nitrat içeren bir değere rastlanmamıştır. Yine 2023 yılında gerçekleştirilen 31 eğitim içerisinde “Gübreleme ve Gübre Çeşitleri" başta olmak üzere konu ile ilgili bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla Çiftçi toplantıları düzenlenmiştir. NEPİZ projesi ile hayvansal üretimin, bitkisel üretimin ve arıcılık üretim veriminin arttırılması, kaynaklarımızın kirlenmemesi amacıyla doğru gübre kullanımı teşvik edilmektedir. Dış kaynaklardan yayılan zararlı maddeler, su, toprak ve havayı kirletmekte ve aynı çevrede yapılan tarım faaliyetlerini de etkilemekte, bu durumdan hem tarım ürünleri hem de aynı ortamda bulunan koloniler zarar görmektedir. Dolayısıyla çevrenin, tarım ve orman ürünlerinin korunmasına, gelişmesine katkı sağlayan önemli bir faaliyet olan arıcılığın geliştirilmesi için de oldukça verimli bir proje olacaktır. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere arıların olmadığı bir dünyada et, süt, yumurta, binlerce bitki çeşidi tehlikeye girer, çalışkan dostlarımız sayesinde soframıza gelen birçok ürünü artık sadece fotoğraflarda görebiliriz. Çalışkan bir iş gücünden, alışılagelmiş dünya düzeninden mahrum kalmamak için Arıları Yaşat Geleceğini Kazan diyor ve projenin tüm üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum dedi.