20.6.2018 / Gösterim Sayısı : 257

Boyabat Baraj Gölü Amatör Avcılık Sahaları Hakkında Duyuru

İlimiz Osmancık-Kargı İlçeleri sınırlarında bulunan Boyabat Baraj Gölü 06.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istihsal hakkı 5 yıllığına SS Osmancık-Kargı Su Ürünleri Kooperatifine kiralanmıştır.

Baraj alanında Amatör avcılığın yapılacağı yerler DSİ 54.Şube Müdürlüğünün de görüşleri alınarak koordinatları belirlenen 2 bölge olarak tespit edilmiştir.

DSİ; Baraj gövdesinden membaya doğru 1000 metrelik kısımda avcılık yapılmasının yasak olduğunu, suya girilmemesi ve sportif balıkçılığı düzenleyen kurallara uyulması şartı ile uygun görüş belirtmiştir.

Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında geçerli olacak 4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ'in  14.Maddesinin, 11.Bendinin, ç)Fıkrasında "Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. "denmektedir.

Aşağıdaki tabloda avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilmiştir. Belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

 

TürlerLatince adıBoy Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar (en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler)25 cm.3 adet
Gökkuşağı alabalığıOncorhynchus mykissYok10 adet
SazanCyprinus carpio40 cm.5 adet
KadifeTinca tinca26 cm.10 adet
SudakSander lucioperca26 cm10 adet
Tatlısu levreğiPerca fluviatilis18 cm.kg
Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus20 cm.kg
SirazCapoeta tinca20 cm.kg
TurnaEsox lucius40 cm.5 adet
YayınSilurus glanis90 cm.1 adet
KarabalıkCapoeta trutta22 cm.10 adet
Fırat turnasıLuciobarbus esocinus50 cm.1 adet
MayaLuciobarbus xanthopterus50 cm.1 adet
ŞabutArabibarbus grypus45 cm.1 adet
Diğer türler-----Yokkg

 

Avcılığın serbest olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen kurallara uyularak Amatör avcılığın yapılacağı alan koordinatları aşağıya çıkartılmıştır.

 

Koordinatlar:

 1.Bölge:  

    D                                                       K         

638708                                               4552036

638710                                               4553174

647449                                               4553399

646920                                               4554476


2.Bölge:                                                               

    D                                                       K         

653928                                                4559213

652859                                                4560430

655537                                                4562645

653907                                                4562323 Ek Dosyalar

''